1. Dyplomy Akademii Wychowania Fizycznego


2. Certyfikaty uzyskane na szkoleniach z Treningu


3. Certyfikaty uzyskane na szkoleniach z Dietetyki