Gimnastyka dla dzieci 5-13


Grupowe zajęcia ruchowe odbywające się cyklicznie 2 razy w tygodniu po 60 min, w tym przedziale wiekowym zajęcia polegają na:

1. Grach i zabawach przygotowujących układ mięśniowy dzieci do podjęcia wysiłku fizycznego

2. Wzmocnieniu mięśni posturalnych odpowiadających za prawidłową postawę i poruszanie się:
– chód
– bieg

3. Rozwijaniu podstawowych zdolności motorycznych:
– szybkość
– siła
– koordynacja
– zwinność – równowaga – gibkość

4. Nauczaniu i kształtowaniu elementów gimnastycznych:
– mostki
– przewroty
– stanie na rękach
– przerzut bokiem
– szpagaty